Giá dịch vụ kiểm định xe sẽ được chuyển từ giá cụ thể sang giá tối đa?

Hiện tại giá dịch vụ kiểm định xe là giá cụ thể được Bộ Tài chính chủ trì ban hành theo nghị định số 149/2016 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá năm 2012.

Bộ Giao thông vận tải cho biết trong công văn gửi Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới cụ thể như sau: ngày 27-6 Cục Đăng kiểm đã trình Bộ đề nghị tăng giá dịch vụ kiểm định xe từ 26% - 28% so với hiện hành. 

 

Giá dịch vụ kiểm định xe được điều chỉnh từ hình thức "Nhà nước định giá cụ thể" như hiện nay thành "Nhà nước định giá tối đa" để các trung tâm đăng kiểm có giá cạnh tranh.

 

Hiện tại giá dịch vụ kiểm định xe là giá cụ thể được Bộ Tài chính chủ trì ban hành theo nghị định số 149/2016 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá năm 2012.

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm, hiện nay có 281 trung tâm đăng kiểm cung cấp dịch vụ kiểm định xe. Trong đó có 192 trung đăng kiểm tư nhân hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp (chiếm 68,3% tổng số trung tâm đăng kiểm)

Nghị định số 30/2023 đã mở rộng điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe nên số lượng doanh nghiệp tham gia dịch vụ này có thể tăng lên đáng kể trong thời gian tới. 

 

Như vậy sẽ có sự cạnh tranh rộng hơn về cung cấp dịch vụ, giá cả theo cơ chế thị trường. Tùy từng khu vực, vùng miền, đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định xe sẽ có chi phí cấu thành giá dịch vụ khác nhau (thuê đất, chi phí nhân công, khấu hao thiết bị, chi phí quản lý…).

Do đó, về nguyên tắc kinh tế thị trường, Nhà nước không nên cố định một mức giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới áp dụng cho nhiều loại hình đơn vị cung cấp dịch vụ đăng kiểm trên cả nước.

Từ phân tích trên, Bộ Giao thông vận tải nhận định việc điều chỉnh hình thức định giá hiện nay đối với dịch vụ kiểm định xe từ "Nhà nước định giá cụ thể" sang "Nhà nước định giá tối đa" là cần thiết, phù hợp với thực tiễn. Từ đó hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định xe sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp được chủ động đưa mức giá phù hợp, tiếp cận thị trường..

Qua xem xét đề xuất của Cục Đăng kiểm, ngày 13-7, Bộ Tư pháp có công văn trả lời Bộ Giao thông vận tải: nghị định số 149/2016 hướng dẫn thi hành Luật Giá năm 2012 quy định hình thức định giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới là mức giá cụ thể; trường hợp thay đổi hình thức định giá dịch vụ kiểm định xe thì cần ban hành nghị định sửa đổi nghị định 149/2016.

Tuy nhiên, ngày 11-8, Bộ Tài chính có công văn đề nghị: trường hợp Bộ Giao thông vận tải đề xuất áp dụng hình thức Nhà nước định giá tối đa đối với dịch vụ kiểm định xe thì cần báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi nghị định số 30/2023 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

(Theo xehay.vn)