Đề xuất Trung tâm đăng kiểm được nghiệm thu xe cải tạo

Bộ GTVT đề xuất đăng kiểm viên sẽ là người được nghiệm thu xe cải tạo thay vì Cục Đăng kiểm Việt Nam như trước đây.

Bộ GTVT đang lấy ý kiến Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới (XCG) , xe máy chuyên dùng, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và xe đạp điện sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

Theo đó, dự thảo có nhiều điểm mới sau khi Thông tư 85/2014 được ban hành gần 10 năm.

Cục Đăng kiểm không nghiệm thu xe cải tạo

Đáng chú ý, dự thảo quy định Cục Đăng kiểm Việt Nam không nghiệm thu xe cơ giới cải tạo. Toàn bộ công tác này được chuyển xuống các Trung tâm đăng kiểm.

Theo ban soạn thảo, việc này nhằm mở rộng các trường hợp phải thực hiện nghiệm thu 2 lần. Trong đó, thực hiện nghiệm thu tại cơ sở cải tạo đối với loại phương tiện (phân loại theo TCVN 7271) lần đầu được cơ sở cải tạo đề nghị nghiệm thu. Để có căn cứ đánh giá năng lực thi công thực tế của cơ sở cải tạo có phù hợp với nội dung cải tạo trên phương tiện.

“Tăng cường biện pháp quản lý, nhận biết phương tiện cải tạo được thực hiện tại cơ sở cải tạo đề nghị nghiệm thu. Thay đổi yêu cầu về hồ sơ thiết kế (HSTK) yêu cầu trong hồ sơ nghiệm thu từ bản chính thành bản sao để phù hợp với việc mở rộng phạm vi nghiệm thu cải tạo đối với sản phẩm cùng kiểu loại theo cùng một HSTK”- ban soạn thảo đưa ra.

Theo đó, tại Điều 10 quy định về nghiệm thu XCG cải tạo như sau: XCG sau khi thi công cải tạo và phù hợp với thiết kế đã thẩm định đạt yêu cầu phải được cơ quan nghiệm thu cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận cải tạo).

 

Đề xuất Trung tâm đăng kiểm được nghiệm thu xe cải tạo thay vì Cục Đăng kiểm - 1
 

Bộ GTVT đề xuất đăng kiểm viên là người nghiệm thu xe cải tạo. Ảnh: TN

“Người nghiệm thu XCG cải tạo là đăng kiểm viên đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam tập huấn nghiệp vụ về các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định trong công tác cải tạo XCG”- dự thảo quy định.

Dự thảo cũng quy định các trường hợp sau đây phải thực hiện nghiệm thu tại cơ sở cải tạo (phần kiểm tra, đánh giá kết cấu thực tế XCG theo hồ sơ thiết kế) và tại đơn vị đăng kiểm (phần kiểm tra, đánh giá theo quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường XCG):

Cải tạo toàn bộ buồng lái, thân xe, khoang chở khách của xe chở người; cải tạo lắp mới thùng xe của xe tải thành xe tải thùng kín (có hai mặt của vách thùng xe được bọc kín), xe tải bảo ôn, xe tải đông lạnh cần phải kiểm tra và nghiệm thu phần kết cấu khung xương của thân xe, thùng xe theo thiết kế trước khi hoàn thiện.

Loại phương tiện (phân loại theo TCVN 7271) lần đầu được cơ sở cải tạo đề nghị nghiệm thu.

Nội dung nghiệm thu

Tại khoản 4, Điều 10 của dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung về nội dung nghiệm thu như sau:

Cơ quan nghiệm thu căn cứ nội dung thiết kế cải tạo đã được thẩm định đạt yêu cầu của xe cơ giới và quy trình chung nghiệm thu xe cơ giới cải tạo được quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.

Đề xuất Trung tâm đăng kiểm được nghiệm thu xe cải tạo thay vì Cục Đăng kiểm - 2

Nhiều quy định mới về xe cải tạo được đề xuất. Ảnh: TN

Hồ sơ nghiệm thu XCG cải tạo (bản in hoặc bản điện tử, bản sao điện tử đối với trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến) bao gồm: Văn bản đề nghị nghiệm thu XCG cải tạo theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này; Thiết kế đã được thẩm định (bản sao) hoặc bản in từ bản điện tử (có xác nhận của cơ sở thiết kế) đối với trường hợp thiết kế nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến trừ các trường hợp miễn thiết kế quy định tại Điều 6 của Thông tư này;

Ảnh tổng thể chụp góc khoảng 45 độ phía trước và phía sau góc đối diện của XCG sau cải tạo chụp tại xưởng của cơ sở cải tạo; ảnh chụp chi tiết các hệ thống, tổng thành cải tạo; Biên bản nghiệm thu xuất xưởng XCG cải tạo; Bảng kê các tổng thành, hệ thống thay thế mới theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này;

Bản sao có xác nhận của cơ sở cải tạo các tài liệu thông số, tính năng kỹ thuật của xe cơ giới cải tạo và các tổng thành, hệ thống cải tạo, thay thế và tài liệu xác nhận nguồn gốc của các hệ thống, tổng thành cải tạo; Bản sao có xác nhận của cơ sở cải tạo giấy chứng nhận, kiểm định an toàn kỹ thuật đối với cần cẩu, thiết bị nâng, xi téc chở hàng nguy hiểm, xi téc chở khí hóa lỏng, xi téc chịu áp lực và các thiết bị chuyên dùng theo quy định.

“Việc nghiệm thu XCG cải tạo phải sử dụng các thiết bị, dụng cụ kiểm tra phù hợp để kiểm tra các hạng mục, hệ thống, tổng thành liên quan đến nội dung cải tạo”- dự thảo quy định.

Dự thảo cũng nêu: Kết quả nghiệm thu được lập thành Biên bản kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường XCG cải tạo theo mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với các XCG cải tạo có cùng nhãn hiệu, số loại, thông số kỹ thuật thì được sử dụng cùng một thiết kế.

Hồ sơ để nghiệm thu sản phẩm tiếp theo bao gồm: Văn bản của cơ quan thẩm định thiết kế cấp cho cơ sở thiết kế về việc đồng ý cho sử dụng thiết kế đã được thẩm định để thi công cải tạo phương tiện; Hồ sơ nghiệm thu cải tạo theo quy định tại khoản 5 Điều này.”

(Theo plo.vn)